Privatumo politika

UAB „JUNONALT” (toliau – Įmonė) pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir atsakingą jų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje pateikiama pilna informacija apie Įmonės renkamus, tvarkomus, saugomus bei naudojamus Jūsų asmens duomenis. Prieš tampant mūsų klientu ir pradedant naudotis visomis   paslaugomis įskaitant mūsų internetinį tinklapį (www.valiutoskeitykla.eu) prašome perskaityti mūsų Įmonės taikomą privatumo politiką.

Jeigu nesutinkate su mūsų Įmonės taikoma privatumo politika prašome nesinaudoti mūsų paslaugomis ir internetine svetaine, nes tada negalime užtikrinti savo teikiamų paslaugų atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams.

Ši privatumo politika netaikoma jokiems trečiųjų šalių internetiniams puslapiams, programoms, mobiliosioms programėlėms ar aplikacijoms, kurios nepriklauso Įmonei, netgi jeigu Jūs jomis naudojatės ar per jas galite gauti prieigą prie www.valiutoskeitykla.eu puslapio. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių renkamai ir naudojamai informacijai už kurią mes neatsakome. Todėl rekomenduojame prieš pradedant naudotis trečiųjų šalių internetiniais puslapiais ar programėlėmis, perskaityti privatumo politikas paskelbtas atitinkamose interneto svetainėse, mobiliose aplikacijose ar programėlėse, kuriomis naudojatės ar naudositės.

Toliau pateikiamas UAB JUNONALT taikomos privatumo politikos reglamentas apibrėžiantis Jūsų naudojimąsi Įmonės interneto svetaine.

UAB JUNONALT asmens duomenų valdytoja, įm. Kodas: 303533362, adresas: K. Donelaičio g. 62-1, LT-44428, Kaunas, tel. Nr.: +370 657 53033, el. pašto adresas: info@valiutoskeitykla.eu.

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Jums apsilankius UAB JUNONALT valdomoje interneto svetainėje, mūsų administruojamose socialiniuose tinkluose ar susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

Duomenis, kuriuos renkame slapukų pagalba (informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Kokie slapukai naudojami UAB JUNONALT (www.valiutoskeitykla.eu) interneto svetainėje?“);

Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, keisdami valiutą, teikdami užklausas, prašymus ir skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, Jūsų paklausimo tekstas ir kiti duomenis kurie bus minėtuose užklausų formose). Šie duomenys bus saugomi du metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;

Asmens duomenis (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.), kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz. Facebook, Instagram, Twitter ir t.t.). Šiuos duomenis saugosime 2 du metus nuo jų pateikimo dienos;

Jūsų vaizdo duomenis, jeigu pateksite į vaizdo stebėjimo lauką atvykę į UAB JUNONALT keityklas. Mes tvarkome savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, siekdami užtikrinti asmenų bei turto saugumą, taip pat vykdydami taikomas teisines prievoles. Šiuos duomenis saugosime ne ilgiau kaip du mėnesius;

Bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų internetine svetaine ar su mumis bendraudami ir komunikuodami įvairiais būdais. Šiuos duomenis saugosime du metus nuo jų pateikimo dienos.

Siekdama įgyvendinti UAB JUNONALT taikomas teisines prievoles, savo veikloje Įmonė tvarko savo akcininkų, valdymo, priežiūros organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis (pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie turimus vertybinius popierius, kitų įmonių akcijas ir kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). Šie asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Įmonė įvairių sandorių, sutarčių ar susitarimų sudarymo, vykdymo ir administravimo, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais tvarko duomenų subjektų (klientų, tiekėjų, verslo partnerių, konsultantų, kitų sutarčių šalių, jų atstovų, darbuotojų, įgaliotinių, valdymo organų narių ar kitų asmenų, kuriuos jie pasitelkia sudarytai sutarčiai su UAB JUNONALT vykdyti) asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys). Šie asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi pasiekti, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Kas yra slapukai (ang. Cookies) ir kokie slapukai naudojami UAB JUNONALT (www.valiutoskeitykla.eu) svetainėje?

Internetinių svetainių slapukai (ang. Cookies) yra nedideli tekstiniai failiukai, kurie, Jums besilankant kokioje nors internetinėje svetainėje yra atsiunčiami į Jūsų naudojamo įrenginio naršyklę. Slapukai padeda atpažinti Jūsų naudojamą įrenginį ir padeda mums pagerinti svetainės funkcionalumą bei palengvinti jos naudojimą. Šių slapukų naudojimas yra visiškai legalus ir taip pat visiškai saugus Jūsų naudojamiems įrenginiams bei informacijai esančiai juose.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus naudojame siekiant pagerinti internetinės svetainės funkcionalumą bei Jūsų naudojimosi šia svetaine patirtį. Slapukus taip pat naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymą ir Jums parodomą turinį, taip pateikiant įvairius pasiūlymus, kurie būtų aktualūs tik Jums. Slapukų dėka mes galime analizuoti Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis panaudoti siekiant sudaryti galimybę Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, taip pat statistinės analizės tikslams ar norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų įrenginio naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Šioje svetainėje naudojamus slapukus galite valdyti per savo naudojamo įrenginio naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti ar visiškai ištrinti. Visų slapukų bet kuriuo metu galite visiškai atsisakyti ištrindami juos iš savo įrenginio naršyklės, kurioje jie yra ar buvo naudojami. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų įrenginyje naudojamos naršyklės (Safari, Chrome, Opera, Mozilla ir t.t.). Norėdami plačiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, turėtumėte apsilankyti konkrečios naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Todėl Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios interneto svetainės naudojimui ir funkcionalumui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie įvairius slapukus pateikta adresu: www.allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl šių slapukų naudojimo Jūsų naršyklėje parašydami mums el. paštu: info@valiutoskeitykla.eu arba paskambindami telefonu +370 657 53033.

Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs juos turite ištrinti ir iš savo naudojamo įrenginio naršyklės.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

UAB JUNONALT Jūsų asmens duomenis gali atskleisti asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina darbų atlikimui. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei atitinkamai ir atsakingai išlaikytų asmens duomenų paslaptis.

Asmens duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, taip pat kitoms valstybinėms ar savivaldos institucijoms, atliekančioms tyrimus, patikrinimus ar nagrinėjančioms administracines, civilines, baudžiamąsias bylas, kaip įrodymai, siekiant padėti atitinkamoms institucijos tinkamai atlikti jų vykdomas funkcijas, atlikti tyrimą, išnagrinėti bylą ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms teisėsaugos, kitoms valstybinėms ar savivaldos, priežiūros institucijoms, kai tokią informaciją privaloma pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinius tinklus?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“, „Share“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytais reikalavimais.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – tik su Jūsų sutikimu, kai asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant įvykdyti sutartis, pateiktus užsakymus ir t.t., kurios šalis yra asmens duomenų subjektas bei siekiant įvykdyti UAB “JUNONALT“ taikomas teisines prievoles numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar panaudojimo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais ir minėtais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įgaliojimai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 pateikti rašytinį prašymą suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

 bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, apie tai pranešdami žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais prašymų pateikimo būdais;

 reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

 reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

 reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

 prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

 pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus, juos galite mums pateikti raštu, el. paštu: info@valiutoskeitykla.eu arba telefonu: +370 657 82450.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Informuosime jus apie Privatumo politikos atnaujinimus paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką Interneto svetainėje. Privatumo politikos pabaigoje nurodoma, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas atliktas 2023 m. kovo 7 d.