Įkainiai

VALIUTOS KEITYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS PAVADINIMAS
ĮKAINIS
Valiutos keitimas
2.0 EUR
Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus
0,5 % nuo sumos (min. 1,50 EUR)
Užsienio valiutų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus
3 % nuo sumos (min. 1,50 EUR)
Eurų banknotų keitimas į eurų monetas ir centus
4 % nuo sumos (min. 1,50 EUR)
Eurų monetų ir centų keitimas į eurų banknotus
4 % nuo sumos (min. 1,50 EUR)
Eurų monetų ir centų perskaičiavimas, atliekant valiutos keitimo operaciją
1 % nuo sumos (jei suma viršija 10 EUR)
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų
0,05 EUR už kiekvieną banknotą
Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų
0,05 EUR už kiekvieną banknotą
Užsienio valiutų monetų supirkimas (GBP, CHF, PLN, BYN, HRK, DKK, NOK, SEK, CZK, RUB, HUF)
30-50 % mažesniu kursu
Susidėvėjusių/defektinių banknotų pirkimas (USD, GBP, DKK, NOK, SEK ,RUB)*
5-50 % mažesniu kursu

UAB JUNONALT darbuotojas įvertinęs kupiūros būklę nustato įkainį, bet turi teisę jos visai nepriimti.

Vadovaujantis Lietuvos Banko valdybos 2023 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 03-98 patvirtintais finansų rinkos dalyviams skirtais nurodymais dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, kiekvieną klientą tikriname dėl įtraukimo į tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių sąrašus nustatant kliento tapatybę. Todėl prašome pateikti kliento tapatybę patvirtinantį dokumentą.Jeigu užsienio valiutos keitimo operacijos suma ekvivalentu viršija 3000 EUR, paprašysime pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užpildyti bei pasirašyti kliento tapatybės nustatymo ir naudos gavėjo anketą, o nuo 15 000 EUR paprašysime užpildyti paaiškinimą dėl lėšų kilmės.